رسانه‌های صهیونیستی از افزایش اعتراض جوامع عرب ساکن فلسطین اشغالی به جنایات تازه صهیونیست‌ها در مسجد الاقصی خبر دادند.