اندیشکده استیمسون در مطلبی نوشته است که ازدواج‌های اجباری مقام‌ها و جنگجویان طالبان با زنان و در برخی موارد با دختران، از سراسر افغانستان گزارش می‌شود.