شیوع ویروس کرونا با منشا داخلی در چین ادامه داشته و طی یک روز گذشته ۲۲۳ مورد جدید در این کشور شناسایی شده است.