تاکنون ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در ایتالیا به ویروس کرونا مبتلا شده اند.