در معاملات امروز بازار جهانی نفت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۵۵ سنت کاهش در قیمت را تجربه کرد.