با گسترش لکه نفتی در سواحل پرو‏، رئیس جمهور این کشور وضعیت اضطراری زیست محیطی اعلام کرد.