کرملین اعلام کرد، آمریکا باید تاثیر تحریم‌های غرب علیه منافع روسیه در قبال توافق هسته‌ای ایران را لحاظ کند.