اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران از سوی دولت مغرب (مراکش)، تماس عراق با تهران برای حل مشکل بدهی برقی، گاف عجیب و جدید جو بایدن، لغو نشست مطبوعاتی ترامپ در پی مخالفت همگانی و نشست فوق العاده ناتو پیرامون بحران اوکراین، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.