اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران از سوی دولت مغرب(مراکش)، تماس عراق با تهران برای حل مشکل بدهی برقی، گاف عجیب و جدید جو بایدن، لغو نشست مطبوعاتی ترامپ در پی مخالفت همگانی و نشست فوق العاده ناتو پیرامون بحران اوکراین از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.