وزیر خارجه قطر در تماس با همتای ایرانی خود بر حمایت دوحه از مذاکرات هسته‌ای ایران تاکید کرد.