به دنبال درگیری‌های قبیله‌ای در ایالت دارفور غربی که ده‌ها کشته و زخمی بجای گذاشت، دولت سودان در این ایالت حالت فوق العاده اعلام کرد.