در پی تشدید بحران سیاسی، نخست وزیر ارمنستان از آمادگی خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور خبر داد.