با استقرار نیرو‌های نظامی روسیه در مرز شرقی اوکراین، آمریکا هفته آینده دو ناو جنگی به دریای سیاه اعزام خواهد کرد.