رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در سخنانی تجاوزات ترکیه و پایگاه‌های ثابت آن در شمال این کشور را اشغالگری خواند.