یک هیات رسمی از جمله وزیر حمل و نقل ونزوئلا در مقابل سفارت آرژانتین در کاراکاس نسبت به زمین گیر شدن هواپیمای کشورشان در آرژانتین تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.