در ادامه اعتراضات کرونایی در شهر‌های مختلف کشور‌های اروپایی، مردم لندن نیز علیه محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت به خیابان‌ها آمدند.