اهانت یکی از نیروهای پلیس تونس به یک چوپان، اعتراض‌های گسترده مردم در یکی از شهرهای این کشور را به همراه داشت.