طالبان از حضور ایمن الظواهری، سرکرده القاعده در خاک افغانستان ابراز بی اطلاعی کرد.