مذاکره کنندگان ارشد روسیه و چین در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند گفتگو‌هایی که در وین با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد تصریح کردند که مذاکرات رو به جلو در جریان است.