سخنگوی سازمان ملل پس از نشست دوره‌ای شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام گفت: بازگرداندن برجام مستلزم شجاعت، امتیاز و تلاش فراوان است.