یک منبع امنیتی عراقی از اصابت بقایای موشک پرتاب شده سامانه دفاعی مستقر در سفارت آمریکا در بغداد بر یک بیمارستان خبر داد.