رئیس جمهور افغانستان در ضمن شرکت در کنفرانس موسوم به “قلب آسیا”‌ در پایتخت تاجیکستان به شرح برنامه اش برای صلح پرداخته و تاکید کرد در صورت برگزاری انتخابات در کشورش از ریاست جمهوری کنار می‌رود.