رئیس جمهور افغانستان در اظهاراتی عنوان داشت که اوضاع امنیتی این کشور تا سه ماه دیگر بهبود می‌یابد.