رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند نخست‌وزیر این رژیم در یک محفل خصوصی حزب لیکود، به سفر اخیر خود به عربستان سعودی تلویحاََ اشاره کرده است.