امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری با بیان این‌که «نیروی دریایی ارتش تحرکات دشمن را در عرصه دریا و زیردریا رصد می کند»، گفت: نیروی دریایی با اقتدار در میدان حضور دارد.