اسکارلت جوهانسون در سریال کوتاهی در نقش یک خبرنگار برای آمازون جلوی دوربین می‌رود.این اولین نقش‌آفرینی جوهانسون در نقش اصلی یک سریال تلویزیونی محسوب می‌شود.