سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر اهمیت صلح و ثبات در همسایگی خود، اعلام کرد: اسلام‌آباد با هرگونه تنش آفرینی و اقدام بی ثبات کننده در خلیج فارس مخالف است.