اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی در واکنش به بدرفتاری اداره زندان‌، به اعتصاب غذای جمعی تهدید کردند.