یک رسانه صهیونیست نوشت اسراییل به دنبال خروج یهودیان از اوکراین است.