اسرائیل ۴ هواپیمای بوئینگ سوخت رسان در هوا می‌خرد.