رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل موسوم به شین بت، به واشنگتن پایتخت آمریکا رفت و نسبت به تشدید اوضاع امنیتی در قدس و کرانه باختری هشدار داد.