کارشناس مسائل بین الملل در تحلیلی به بررسی تاثیرات استیضاح بر آینده سیاسی دونالد ترامپ پرداخت.