عربستان سعودی به بهانه آنچه حفظ امنیت و کمک به زائران زن در اطراف خانه خدا خوانده شده است، ۸۰ نیروی امنیتی زن را در حرم مکی مستقر کرد.