دبیرکل سازمان ملل متحد از بیانیه مشترک قدرت‌های هسته‌ای درباره ممانعت از وقوع جنگ هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی در این خصوص استقبال کرد.