وزارت خارجه رژیم صهیونیستی شهریوماه گذشه با تعیین ایتان نائیه به عنوان سفیر این رژیم در بحرین موافقت کرد.