سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گزارش دیدبان حقوق بشر را حلقه‌ای از سلسله گزارش‌ها درباره ارتکاب جرایم نژادپرستانه توسط رژیم صهیونیستی دانست و از جامعه بین المللی خواست این رژیم را بازخواست و مجازات کند.