کاخ سفید، رویکرد باراک اوباما موسوم به “صبر راهبردی” در قبال کره شمالی را دنبال نخواهد کرد.