پس از استقبال عربستان سعودی از تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن، امارات و بحرین نیز از این تصمیم استقبال کردند.