وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش از مذاکره میان ایران و عربستان سعودی استقبال می‌کند.