برای هنرمندان آوانگارد هنر در هر جنبه‌ای از آن نظم جدید نقشی ایفا می‌کرد و آنان سبک منحصر به فرد خود را به قلمرو‌های متنوعی مانند تئاتر، موسیقی، فیلم و معماری آوردند. سرامیک کاران نیز تفاوتی نداشتند و بدون شک از درآمد منظم و ارتباطات معتبر کارخانه در طول دوره سخت پس از جنگ که قحطی، منازعات داخلی و بیماری زندگی بسیاری از روس‌ها را ویران کرد راضی بودند.