برخی رسانه‌ها از استعفای راک کابوره، رئیس‌جمهوری بورکینافاسو خبر دادند.