دولت استرالیا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه دو نهاد و شش ایرانی اعمال کرده است.