کمیسیون اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد ۱۵۰ میلیون واحد واکسن کووید – ۱۹ اضافی به شرکت داروسازی مدرنای آمریکا سفارش دهد.