بورل از تصمیم وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا برای تحریم شماری از افراد و نهاد‌های ایرانی خبر داد که به ادعای وی مرتبط با پرونده مرگ مرحوم مهسا امینی و همچنین تلاشگران عرصه مقابله با اغتشاشگران هستند.