وجود ادامه روند واکسیناسیون و اعمال محدودیت‌های کرونایی در کشورهایی اروپایی، شمار مبتلایان به کرونا موجب تمدید وضعیت قرنطینه در شمار زیادی از این کشورها شده‌است.