سرعت کمپین واکسیناسیون کرونا (کووید- ۱۹) در اروپا افزایش یافته و در بسیاری کشور‌ها میزان مبتلایان کاهش نشان می‌دهد.