ارمنستان مدعی نقض آتش‌بس توسط نیرو‌های جمهوری آذربایجان و جراحت شدید یکی از نظامیان خود شد.