وزارت امور خارجه فرانسه گفته برای احیای برجام لازم است کار‌های زیادی در مدت زمان اندکی انجام شوند.