ارزان ترین هلیکوپتر جهان با نام میکروکوپتر SCH-۲A معرفی شد.