رئیس جمهور ترکیه به منظور افتتاح فرودگاه بین‌المللی زنگیلان به جمهوری آذربایجان خواهد رفت.